SAL8136, Act: V°209.2 (311 of 417)
Search Act
previous | next
Act V°209.2  
Act
Date: 1467-03-23

Transcription

2020-07-13 by myriam bols
It(em) t(er) meerder vestich(eit) van des voirs(creven) es soe sijn bij hande(n) jans/
ylkaerts vorst(er)s te loven(e) den voirs(creven) augustijne tot behoef als voe(r) in/
hande(n) ghesedt en(de) v(er)obligeert voir tvoldoen der voirs(creven) rente(n) de/
zuweelen h(ier) nae besc(re)ve(n) inden yerste(n) vii zilve(re) schalen vi/
gobbelette(n) de boorde v(er)gult xii zilve(re) lepele(n) met knoepe(n) ende/
ii zilve(re) keenen deen op dande(r) sluyten(de) weghen(de) tsame(n) xv m(er)ct myn/
een once Te dien eynde ghebuerdet den voirs(creven) augustine(n) oft sine(n)/
zone(n) in toecomen(de) tijde(n) inde voirs(creven) lijft(ochte) oft inde(n) vors(creven) scepen(en) brief/
oft ind(er) bewijsenissen der selv(er) e(n)nich ghebreck te hebben(e) dat sij dat/
ghebreck aende voirs(creven) zuweele(n) zullen(n) moghe(n) v(er)halen ende die/
ten prijse van zuwelie(re)n oft goutsmede(n) [met rechte] v(er)coepe(n) en(de) ten hoeghte(n)/
bringhe(n) Ende oft de vors(creven) aug(ustijn) en(de) sij zone(n) and(er)s dan met v(er)coepe/
d(er) vors(creven) zuweele(n) v(er)nueght wordde(n) soe heeft gelooft de vorg(enoemde)/
augustijn den voirs(creven) jac cacope? de voirs(creven) juwele(n) ov(er)te leve(re)n/
gelijck hij die ontf(angen) heeft cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1

Transcription

2020-07-13 by myriam bols
It(em) de vors(creven) ja(cop) heeft/
beki(n)t de vors(creven)/
juwele(n) wed(er)o(m)me/
vande(n) vors(creven)/
augustine ontf(angen)/
te hebbe(n)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-01-24 by The Administrator