SAL8136, Act: V°216.3 (323 of 414)
Search Act
previous | next
Act V°216.3  
Act
Date: 1467-04-10

Transcription

2020-07-19 by myriam bols
It(em) t(er) meerder vestich(eit) den voirs(creven) ghehuysschen en(de) hue(re)n kinde(re) van des/
voirs(creven) es te doene soe sijn bij handen jans sconinx vorst(er)s te loven(e)/
vanden voirs(creven) h(er) collarde den vors(creven) janne van oppendorp tot behoef als/
voe(r) voir de voirs(creven) lijfrente v(er)obligeert te pande ghesedt te weten(e)/
eenen gulden(en) platten breede(n) halsbant met xxi p(er)len dair inne staen(de)/
weghen(de) elff oncen Te dyen eynde ghebuerdet den voirs(creven) gehuyssche(n)/
oft hue(re)n kinde(re)n oft ieman(de) and(er)s recht inde voirs(creven) lijfrechte in toecomen(de)/
tijden hebben(de) e(n)nich ghebreck [inde selve lijf(tochte) oft bewijsenisse(n) d(er) selve(er)] te hebben(e) dat die sijn ghebreck aen/
de vors(creven) juweele(n) v(er)halen sal moghen en(de) die met rechte v(er)coepe(n)/
en(de) hem aen de pe(n)ninghe dair aff comen(de) v(er)richte(n) En(de) oft de voirs(creven)/
ghehuyssche(n) oft huer kinde(re) and(er)s dan met v(er)coepen(en) der voirs(creven) juweele(n)/
v(er)nueght wordde(n) soe sal de voirs(creven) jan van oppendorp ghehoude(n) sijn/
den voirs(creven) h(ere)n collarde de(n) voirs(creven) halsbant ov(er) televe(re)ne gelijc hij dien/
ontfanghen heeft cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator