SAL8136, Act: V°224.2 (334 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°224.2  
Act
Date: 1467-04-20

Transcription

2020-07-25 by myriam bols
It(em) jan ylkaerts gheheeten laureys in p(rese)nc(ia) heeft ghehuert ende/
bekent dat hij ghehuert heeft teghen vrancken willem(air) nut(er)tijt/
burg(er)meest(er) te loven(e) ende romboute van berlair de vorsterie bynne(n)/
der stad van loven(e) den selve(n) vrancken ende romboute toebehorende/
Te houden(e) ende te hebben(e) vanden xviii[ste(n)] daghe van april lestlede(n)/
eene(n) t(er)mijn van ii jairen langk due(re)nde deen nae dande(r) zond(er)/
myddel volghen(de) elcx jairs dae(re)n bynne(n) voe(r) ende o(m)me xviii rinssche/
gulden(en) goet en(de) gerechte te xx st(uvers) te weten(e) alle drie maenden d(aer)/
aff tvierendeel vanden voirs(creven) xviii rinssche gul(denen) te betalen(e) te weten(e)/
de twee deel dair aff den voirs(creven) vrancken willem(air) ende dande(r) derdendeel/
dair aff den voirs(creven) romboute alle jaire den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t/
ass(ecutu)[m] Ende heeft ghecleert de voirs(creven) jan ylkaerts dat hij vanden/
voirs(creven) vrancken willemair ende romboute ontfanghen heeft iii paer/
vete(re)n ende eene(n) bout en(de) heeft ghelooft de voirs(creven) jan ylkaerts den/
selven vrancken ende romboute aut alt(er)i ten uutganghe vand(er) vorg(eruerde)/
hueringhen die weder o(m)me te restitue(re)ne cor(am) naus(nijdere) vyncke aprilis/
xx
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator