SAL8136, Act: V°227.4 (339 of 414)
Search Act
previous | next
Act V°227.4  
Act
Date: 1467-04-21

Transcription

2020-07-27 by myriam bols
It(em) cu(m) (con)dic(i)o(n)e dat niet wed(er)staen(de) d(er) geluften vanden xvi crone(n)/
vors(creven) de vors(creven) sculde(re)n ten vors(creven) valdage gestaen sullen aenden vors(creven)/
ja(n)nesse te betalene met soe vele gelts als inden corenhuyse te/
loeven(e) op eene(n) vrijen merck dach tot hue(re)n hoeghsten gegouden/
sullen hebben viii mudden rogs goet en(de) paiabel d(er) maten van/
loven(e) wel bereit met wa(n)ne en(de) met vede(re)n viii dage voe(r) oft/
viii dage nae sint jansdach baptisten baptisten [naestc(omende)] d(aer) af de vors(creven)/
ja(n)nes den koese af hebben sall gelijcmen dat opt regist(er) d(er) stat/
van loven(e) bevi(n)den sall en(de) d(aer) mede gestaen sond(er) mett(er) vors(creven)/
geluften vord(er) gepraemt te worden en(de) op die vuege soe/
hebben de vors(creven) p(er)sonen de vors(creven) schout vanden xvi crone(n) bekint/
en(de) geloeft cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator