SAL8136, Act: V°261.2 (396 of 417)
Search Act
previous | next
Act V°261.2  
Act
Date: 1467-06-08

Transcription

2020-08-15 by myriam bols
It(em) heeft geloeft denijs van ha(m)me den vors(creven) henricke van/
ryemena(m) soe wa(n)neer hij coepma(n) bevonden sall tot v rins/
gul(den) lijftochten het sij op borgen oft op goede zek(er) pande [d(aer) voi(r) goetgenoech sijnde] dat/
hij die coepe(n) sall en(de) stelle(n) ten live desselfs denijs van hem denijs/
vors(creven) en(de) ten live henrix na(tur)lex soens henrix van ryemena(m) vors(creven)/
aut alt(er)i[(us)] behouden den selven denijse sijn leefd(agen) lanc due(re)nde/
d(aer) inne sijn geheel heffen en(de) de selve lijfpens(ien) va(n) v rins/
gul(den) nae des vors(creven) denijs doot te bliven den vors(creven) henricke/
na(tur)lec En(de) die gecocht sijnde de brieve van dien te bliven/
ond(er) scep(enen) van loven(e) t(er) meyni(n)gen vors(creven) met (con)dicie(n) oft die/
rinte alsoe gecocht sijnde namaels geq(ue)ten te worde(n) de/
pe(n)ni(n)ge d(aer) af wed(er)o(m)me aen te leggen in gelike(n) rinten als/
voe(r) cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1
Date: 1467-06-21

Transcription

2020-08-15 by myriam bols
It(em) de vors(creven) v rins gul(den) sijn aengeleet te wete(n) ii rins gul(den) d(aer) af augusti/
xii li(bro) lxvii li(br)[o] lxvii en(de) dand(er) iii rins gul(den) junii xxi li(br)[o] lxvii
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2019-01-24 by The Administrator