SAL8136, Act: V°79.1 (115 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°79.1  
Act
Date: 1466-10-27

Transcription

2020-07-07 by myriam bols
It(em) de voirs(creven) pet(er) ende henrick hocx ghebruede(re) [kinde(re)] marien van daelhem/
vanden voirbedde vrancke machiels als man ende momboir der voirs(creven)/
marien inden name van hem selve(n) ende inden name der selv(er) marie(n)/
ende jans huer(er) beyder zoens vanden tweesten bedde die hij in desen/
ghelooft heeft te vervane ende arnt blanckaert als man ende/
momboir annen van daelhem docht(er) pet(er)s wijlen van daelhem brued(er)s/
der voirs(creven) marie(n) in p(rese)nc(ia) hebben ghekent dat sij van arnde va(n)/
daelhem brueder des voirs(creven) wijlen pet(er)s ende der voirs(creven) marien volcome(n)/
deylinghe ende scheydinghe ontfanghen hebben van allen den goeden/
die hen bleve(n) ende verschene(n) sijn uut doode pet(er)s wijlen van daelhem/
voirs(creven) ende ysentruyden heyberchs sijns wijfs vader ende moeder des/
voirs(creven) arnts marien ende wijlen pet(er)s van daelhem op die voirs(creven)/
goede tot behoef des voirs(creven) arnts van daelhem volcomelijken renu(n)cieren(de)/
ende v(er)thien(de) Gheloven(de) hem dair aff altijt ghenoech te doene dair/
ende alsoe dat behoirt ende alsoe dat hem tot ewighen daghen/
daghen vast ende zeker sal moghen sijn cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator