SAL8137, Act: R°112.3 (172 of 390)
Search Act
previous | next
Act R°112.3  
Act
Date: 1468-01-09

Transcription

2020-02-01 by Jef Willemsens
It(em) es te weten(e) dat ja(n)ne dillen sijn hueringhe aen de voirscr(even) goede/
hueringhe volghen sal van sinte jansmismisse naestc(omende) ov(er) i jair/
dair aff dat de pe(n)ninghe vander gheheelder hueringhe(n) volghen zulle(n)/
h(ere)n janne voirs(creven) te weten(e) van sinte jansmisse lestleden over ii jair/
ende dair voe(r) sal de selve h(er) jan den chijs dair uutgaen(de) die dae(re)n/
bynne(n) vallen sal ghelden ende betalen ende alsdan sal de voirs(creven) henrick/
den voirs(creven) h(ere)n ja(n)ne oic ghegrave(n) leve(re)n ende met boenen besedt den berch/
vanden hove die den wijng(ar)t plach te zijne cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator