SAL8137, Act: R°114.2-V°114.1 (175 of 390)
Search Act
previous | next
Act R°114.2-V°114.1  
Act
Date: 1468-01-13

Transcription

2020-02-04 by Jef Willemsens
It(em) nae dien dat comen sijn voir den raide vander stad de ghesworene/
vanden smede ambachte ende de momboe(re)n van sinte loy segghende/
dat hen mids testamente bij willeme wijlen winrix m(ar)scalck ende sijnre/
huysvrouwen gheordineert ghelaten sijn alle de haeflijke goide nae de/
doot vanden voirs(creven) ghehuysschen bliven(de) ende dat bij inventarijse bij/
lodewijke baets uut bevele vander stad vanden voirs(creven) goiden ghedaen/
alnoch in handen vanden selve(n) lodewijke inden name vand(er) stad bleven/
sijn ii zilve(re)n schalen ende iiii zilve(re) lepele Beghe(re)nde en(de) versueken(de)/
datmen lodewijke voirs(creven) in dien hadde dat hij hen de voirs(creven) schalen ov(er)lev(er)de/
ende lodewijke d(aer) teghen ghehoirt sijnde ende hem excuserende o(m)me die/
ov(er) te gheven(e) mits dien dat nae de doot van willeme ende sijnre/
huysvrouwen enighe hen hebben doen leyden totten goeden willems/
winricx wettich zone der voirs(creven) ghehuysschen die erfman was/
der goeden voirs(creven) ende oic mits dien dat de selve willem de zone/
hem tande(re)n tijden h(ier) p(ar)tije heeft ghemaect Dair op de momboe(re)n/
repliceerde(n) dat de voirs(creven) wijlen willem ende sijn huysvrouwe/
hue(re)n goeden wel mechtich wae(re)n met testamente te belaten daert/
hen gheliefde ende soe en costen die goide die te voe(re)n met testame(n)te/
ewich ghemaect wae(re)n noch opden voirs(creven) willeme hue(re)n zone versterve(n)/
noch oic den gheleydde(n) tot desselfs willems soens goede gheleydt/
toebehoe(re)n Soe es ghet(er)mineert dat de voirs(creven) schalen ende/
lepele den ghesworen(en) ende momboe(re)n voirs(creven) volghen sulle(n) Behoud(elic)
//
dat sij dair vore inne sullen staen ende warant sijn teghen/
den voirs(creven) willem(me) de zone teghen de gheleydde en(de) eene(n)yegelijke(n)/
and(er)s die hem dair inne rechts vermeten sal moghe(n) cor(am) lyeminghe(n)/
hoeven burg(imagistris) (et) aliis de pleno (con)silio januarii xiii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator