SAL8137, Act: R°13.3 (17 of 388)
Search Act
previous | next
Act R°13.3  
Act
Date: 1467-07-14

Transcription

2019-04-17 by Jef Willemsens
It(em) henrick van ophem gheheeten ghielis wonen(de) ts(i)ntt jorijs/
weerde zone jans ghielis heeft ghelooft michiele muys zone wijle(n)/
henr(ix) bynne(n) viii daghe(n) naestc(omende) af te doene ende te (con)tente(re)n den/
meest(er) van alsulker myncken oft quetssue(re)n als de selve henrick den vors(creven)/
machiele ghedaen heeft ende heeft voort ghelooft de selve henrick/
den selve(n) machiele t(er) bet(er)nissen van dien te bet(alen) bynne(n) vi weken naestc(omende)/
vijff pet(er)s der mu(n)ten (et)c(etera) te xviii st(uvers) gherekent als v(er)volghde schout/
cor(am) tymple colonia julii xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator