SAL8137, Act: R°131.3 (205 of 396)
Search Act
previous | next
Act R°131.3  
Act
Date: 1468-02-05

Transcription

2022-11-16 by kristiaan magnus
It(em) es vurw(er)de tusschen den vors(creven) janne van meenssele en(de) janne/
van ontena dat de voirs(creven) jan van meenssele de vors(creven) goede sal/
moghen lossen ende quijten vanden daghe van hede(n) bynne(n) den t(er)mijne/
van drie jairen met xi pet(er)s mo(n)ete (et)c(etera) te xviii st(uvers) stuck behoud(elijc)/
oft lijsbeth vand(er) sluysen huysvrouwe des vors(creven) jans van ontena en(de)/
g(er)truyt van ontena hue(re)r beyd(er) docht(er) bynne(n) den iii jaire(n) vos(creven) aflivich/
wordde(n) dat in dien ghevalle de vors(creven) jan van meenssele vande(n) daghe/
der doot des lanxte(n) leven(de) van hen beyde(n) voort onghehoude(n) sijn sal/
vand(er) hueringhe(n) voirs(creven) en(de) datme(n) oic alsd(an) de vors(creven) gued(inge) te nieute doen/
sal ende de(n) vors(creven) janne van meenssele de vors(creven) goede laten volghe(n) niet wed(e)rstaen(de)/
der gued(inge) vors(creven) cor(am) eisd(em)
ContributorsKarel Embrechts
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator