SAL8137, Act: R°16.2-V°16.1 (22 of 390)
Search Act
previous | next
Act R°16.2-V°16.1  
Act
Date: 1467-07-21

Transcription

2019-10-08 by Jef Willemsens
Item henrick zijbels zone jans zijbels wonen(de) te hove ende m(ar)griete/
colners sijn wijff hebben ghenome(n) ende bekent dat zij ghenome(n) hebben/
van jacope van raveschote thoff desselfs jacops gheheeten thoff ten broeke/
metten huysen stallen bog(ar)de i(½) dach(mael) lants ende sijnre toebehoirte(n) uutghenome(n)/
tpoorthuys tduffhuys ende ii solders boven die zale dair de voirs(creven) gehuyssche(n)/
gheen bewindt in hebben en sulle(n) gheleghen te(n) broeke te houden(e) en(de) te hebben(e)/
van halff m(er)the lestleden eene(n) t(er)mijn van drie jairen langk due(re)nde/
deen nae dande(r) zond(er) middel volgen(de) elcx jairs dae(re)n bynne(n) voe(r) ende/
o(m)me seven(en) rinssche gul(den) goet ende ginghe [alle jaire te halff m(er)te te bet(alen)] den voirs(creven) jacope den voirs(creven)/
t(er)mijn due(re)nde te bet(alen) [quol(ibe)t ass(ecutu)m] dierste betalinghe te halff m(er)the naestcomen(de)/
innegaen(de) [q(u)[o](libet) ass(ecutu)m] Met vurw(er)den dat de voirs(creven) henrick ter eerden leve(re)n sall/
allet dooft ende de noote die inde(n) voirs(creven) bog(ar)t jairlix wassen(de) sulle(n) ende/

//
die sullen jacop ende de wyne [vors(creven)] alsdan halff ende halff deylen/
It(em) es noch vurw(er)de dat de voirs(creven) henrick [gehuyssche(n)] salle(n) doen decken/
de twee stroelen huyskens aldair staende ende die houden vand(er)/
underster rijkelen nederwersts op hue(re)n cost den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde It(em) sulle(n) de voirs(creven) ghehuysschen den voirs(creven) jacope bynne(n)/
den voirs(creven) t(er)mijne ghrave(n) ende slichte(n) alsulken grecht als aen/
aen tvoirs(creven) hoof leeght tusschen den bog(ar)t voirs(creven) ende dlant/
dat jan martens teghen jacope in pechtinghen ghenome(n) heeft/
ghelijkerwijs de selve gracht begrave(n) heeft gheweest van diepten/
ende van wijdden Item sulle(n) noch de voirs(creven) wynne ghehuysschen den/
voirs(creven) jacope bynne(n) den vors(creven) t(er)mijne drie daghe hantwerken/
It(em) sullen de selve wynne(n) de voirs(creven) goede wynne(n) werve(n) ende/
mesten ghelijck reghenoete(n) bove(n) ende benede(n) ende h(ier) voe(r) es/
borghe der voirs(creven) ghehuysschen als p(ri)ncipael schulde(r) arnt de/
colnere droeghscheerde(r) wonen(de) te loven(en) zone wijlen jans die/
colnere p(ri)mi duo cor(am) roelofs [roelants] ouderogghe julii xxi
Contributorskristiaan magnus , The Administrator
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2018-08-13 by The Administrator