SAL8137, Act: R°187b.1 (294 of 396)
Search Act
previous | next
Act R°187b.1  
Act
Date: 1486-05-06

Transcription

2020-11-15 by Jef Willemsens
It(em) meest(er) peet(er) van loven(e) en(de) maghtelt va(n) neck(er)spoele [e(ius) ux(or)] hebbe(n) hed(en) voir den/
rade vand(er) stat t(er) p(rese)ncie(n) van zoeten schuytmans acht(er)volgen(de) d(er) t(er)minacien vors(creven)/
huer eede ged(aen) en(de) hen d(aer) mede va(n) allen pointe(n) gepurgeert uut/
gesceid(en) meest(er) peet(er) vanden ontfange vand(er) p(ro)cu(ra)cie(n) die hij va(n) zoeten/
ontfange(n) mocht hebben soe hij seide en(de) voirt tot antw(er)pe(n) ged(ra)gen en(de)/
ald(aer) gegeve(n) den ghene(n) d(aer) af hij last hadde va(n) zoeten en(de) and(er)s mett(er)/
p(ro)cu(ra)cie(n) niet ged(aen) maii vi in pleno (con)silio [cor(am)] lye(mingh)[en] hoeve(n) burg(imagistr)[is] (et) aliis/
in pleno (con)silio maii vi
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator