SAL8137, Act: R°207.1 (313 of 390)
Search Act
previous | next
Act R°207.1  
Act
Date: 1468-05-02

Transcription

2020-04-25 by Jef Willemsens
It(em) henric vand(er) dilen hoemake(r) wonen(de) inde borchstrate in deen/
zijde ende henric vand(er) saert scoemake(r) in dand(er) zijde in p(rese)nt(ia)/
der scepen(en) van loven(e) gestaen sijn met malcande(re)n ov(er)comen en(de) eens/
worden voir hen hue(re)n oire(n) erven en(de) naecomelinge(n) alse va(n) hue(re)r/
beider huysen en(de) goeden neve(n) een gelege(n) inde borchstrate tusschen/
de goede wout(er)s vand(er) strate(n) aen deen zijde en(de) de goede willems/
hubrechts die wile(n) ware(n) roelofs wile(n) rabode aen dand(er) zijde/
de pointe(n) en(de) erfvurwerd(en) hier ond(er) bescr(even) die sij met[voir hen hue(re)n erve(n) en(de) naec(omelingen)] malcande(re)n tot/
ewigen dagen geloeft hebben tond(er)houdene en(de) te voldoene Inden/
iersten vanden steynen muere toebehoe(re)nde den huyse des vorscr(even)/
henrix vand(er) dilen te wetene vanden beghinsele van sijnre coekene(n)/
en(de) soe voerwert gaen(de) t(er) borchstrate(n) toe hem gestrecken(de) den selve(n)/
muer van beneden t(er) eerde(n) totten ond(er)sten sulde(re) ald(aer) en(de) niet hoger/
dat de vors(creven) henric vand(er) saert inden selve(n) muere sal moge(n)/
doen leggen en(de) vesten drie balken tot sine(n) meesten p(ro)fijte en(de)/
gerieve soe wa(n)neer hem op sine vors(creven) goede gelieve(n) sal te/
tymme(re)n sond(er) wed(er)seggen des vors(creven) henrix vand(er) dilen sijnre erfg(enamen)/
oft naec(omelingen) in enig(er) manie(re)n Welken muer de vors(creven) henric en(de) he(n)ric/
ind(er) hoeghden vors(creven) tot ewige(n) daghen te geliken coste houden/
sullen in goeden state en(de) wesene It(em) dat de vors(creven) p(ar)tije(n) te/
geliken coste van hen sullen doen maken en(de) legge(n) een steyne gehouden/
goete tusschen de goede des vors(creven) henrix vand(er) saert en(de) de/
coekene des vors(creven) henrix vand(er) dilen ind(er) linghden vand(er) selv(er)/
coekene(n) o(m)me elken van hen beiden sine(n) osiendrup en(de) wat(er)val/
d(aer) inne te hebbene en(de) te behoudene van sine(n) goeden vors(creven) en(de) soe/
voert sinen loep tot acht(er) t(er) dilen toe welke goete de/
selve p(ar)tije(n) in goed(er) r(e)p(ar)acie(n) tewige(n) dagen op hue(re)r beider/
gemeind(er) cost houden sullen cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator