SAL8137, Act: R°208.2 (314 of 390)
Search Act
previous | next
Act R°208.2  
Act
Date: 1468-05-03

Transcription

2020-04-26 by Jef Willemsens
It(em) de vors(creven) willem van binckem en(de) joffrouwe oede/
cluetinx sijn huysvrouwe hebben geloeft den vors(creven) h(ere)n jacoppe hem/
t(er) [tot sijnre] manissen van hem ov(er) te gevene alle alsulken brieven als/
sij hebben oft weten aengaende den iiii sacken t(ar)wen vorscr(even) oft oic/
den landen vorg(eruert) sond(er) argelist cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator