SAL8137, Act: R°210.3 (319 of 390)
Search Act
previous | next
Act R°210.3  
Act
Date: 1468-05-09

Transcription

2020-04-28 by Jef Willemsens
It(em) t(er) meerd(er) vestich(eit) d(er) geluften vors(creven) heeft de vors(creven) jan vander/
poerten binnen xiiii daghen naestcomen(de) sinxene(n) naestcomen(de) t(er) manissen/
te comene en(de) te sijne voir de wet van yette ald(aer) sijn goede have/
en(de) erve gelegen sijn en(de) aldair den vors(creven) rintmeest(er)s tot behoef der vors(creven)/
stat alle de selve sijn goede beide have en(de) erve voir tvoldoen der/
schult vors(creven) wittelic v(er)oblige(re)n Welk(er) obligacie(n) nochta(n) niet wede(r)/
staen(de) hij de selve jan vand(er) poerten in sine(n) p(er)soen gehoude(n) is en(de) gehoude(n)/
sal bliven voir tvoldoen der xxii peet(er)s vors(creven) o(m)me dat aen sine(n)/
p(er)soen oft aende vors(creven) sijn goede v(er)haelt en(de) v(er)richt te moge(n) worde(n)/
beide vanden principale(n) gebreke(n) en(de) coste(n) va(n) rechte die d(aer) op/
loepe(n) souden moge(n) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator