SAL8137, Act: R°231.2 (361 of 396)
Search Act
previous | next
Act R°231.2  
Act
Date: 1468-05-28
Languages:Latinum,Nederlands

Transcription

2020-06-24 by Jef Willemsens
It(em) henricus d(i)c(t)us le grant henry (com)mor(ans) apud piet(re)bays le herlu/
et joh(ann)es wasseal (com)morans in p(ar)rochia de rous miroire hebben ghehuert/
ende bekent dat sij ghehuert hebben teghen janne van chynnoet eene(n)/
beempt gheleghen inde ghemeyn beempde van grave(n) opde dijle ald(aer) alsoe/
hij gheleghen es tusschen de goede ph(ilip)s van dyoen in deen zijde ende stas/
de rous in dand(er) zijde Te houden ende te hebben van halff meerte lestleden/
eene(n) t(er)mijn van vijff jairen langk due(re)nde deen nae dande(r) zond(er) middel/
volghen(de) elcx jairs dae(re)n bynne(n) voe(r) ende o(m)me xii g(ri)pen te xl pl(a)c(ken) de g(ri)pe/
gherekent alle jaire tsinte martensmisse vallen(de) en(de) ombeg(re)pen ts(in)te jansmisse/
baptiste(n) d(aer) nae te bet(alen) den voirs(creven) janne van chynnoet den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde q(u)[o](libet) ass(ecutu)[m] cor(am) tymple m(ar)sels maii pe(nulti)[ma]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-07-10 by Jos Jonckheer