SAL8137, Act: R°243.1-V°243.1 (382 of 396)
Search Act
previous | next
Act R°243.1-V°243.1  
Act
Date: 1468-06-14

Transcription

2020-06-07 by Jef Willemsens
Het sijn comen in rechte voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) inde banck ald(aer)/
jan va(n) kesselle oeftmenghe(r) als wettich man en(de) momboir yden va(n) valke(n)borch/
wettighe docht(er) laureys wile(n) va(n) valkenborch ende vine va(n) valke(n)borch/
wettighe docht(er) anthoenijs wile(n) van valkenborch brued(er)s des vors(creven) laureys/
in deen zijde ende roelof van redinghen als wettich man en(de) momboir/
lijsbetthen va(n) haren sijnre huysvrouwen weduwe jans wile(n) vande(n) putte/
diemen hiet profijt in dander zijde alse van eene(n) huyse met sijnen/
toebehoerte(n) dwelc een ca(m)me es geheten lewenborch gelege(n) opde groete/
merct te loven(e) tussche(n) de goede sambachts vanden cuyp(er)s en(de) scrijnemak(er)s/
en(de) die goede henrix die mandemake(r) ald(aer) de vors(creven) jan va(n) kesselle/
als momboir sijnre huysvrouwe(n) vors(creven) en(de) de vors(creven) vine een aensp(ra)ke/
deden alse vande(n) huyse vors(creven) Seggen(de) dat de vors(creven) wijlen jan/
vanden putte diemen hiet p(ro)fijt nae staet d(er) heilig(er) kerken getrout/
hadde eene gehete(n) g(er)truyt van valkenborch docht(er) qui(n)tens wile(n) van/
valkenborch en(de) va(n) huer hadde eene wettige gebuerte geheten g(er)truyt/
en(de) dat de vors(creven) jan vanden putte en(de) g(er)truyt sijn wijf tvors(creven) huys v(er)crege(n)/
in hue(re)n vollen stoele van huwelike en(de) dat g(er)truyt va(n) valkenborch/
sijn huysvrouwe d(aer) voe(r) uut sterf als uut hue(re)n erve en(de) jan vande(n)/
putte d(aer) inne bleef sitten(de) als een tochtene(r) en(de) dat de selve jan vande(n)/
putte d(aer) nae d(aer) uut gestorve(n) is als uut sijnd(er) tocht en(de) dat/
alsoe die goede bleve(n) sijn op g(er)truyden sijnre docht(er) als erfwijff/
welc g(er)truyt de docht(er) d(aer) uut gestorve(n) is als uut hue(re)n erve en(de)/
sond(er) wettighe gebuerte acht(er) huer te laten Seggen(de) voert de/
selve jan van kesselle als momboir sijnre huysvrouwe(n) vors(creven) en(de)/
de vors(creven) vine dat te wete(n) de vors(creven) jan dat de vorsc(reven) yde sijn wijff/
wettighe docht(er) is laureys wijlen van valkenborch en(de) de vors(creven)/
vine wettighe docht(er) anthoenijs wilen va(n) valkenborch welc/
laureys en(de) anthoenijs bruede(re) waren van g(er)truyden wile(n) van valke(n)/
borch vors(creven) en(de) alsoe sijn de vors(creven) yde en(de) vine d(er) vors(creven) g(er)truyden/
der docht(er) oems kinde(re) van wettighen bedde En(de) al mochte de/
vors(creven) roeloff als momboir sijnre huysvrouwe(n) segge(n) dat de/
vors(creven) g(er)truyt des vors(creven) jans vande(n) putte ierste wijff na(tur)lic/
docht(er) was qui(n)tens wijlen va(n) valkenborch vors(creven) soe segge(n) de/
vors(creven) jan van kesselle en(de) vine van valkenborch dat hen dat/
niet letten en mach want sij yde vors(creven) wettige docht(er) is laureys
//
wilen van valke(n)borch en(de) de vors(creven) vine wettige docht(er) es des vors(creven)/
wijle(n) anthoenijs van valke(n)borch ende laureys en(de) anthoenijs hue(re)r/
wettige zoene waren des vors(creven) wilen qui(n)tens va(n) valkenborch en(de)/
soe sijn de gebuerten d(er) vors(creven) yden en(de) vinen van boven neder al/
van wettigen bedde en(de) alsoe es elc van hen eene vande(n) naesten leven(de)/
der vors(creven) wilen g(er)truyden der docht(er) biedende de vors(creven) pointe(n) te thoene(n)/
hopen(de) wair sij die gethoene(n) consten dat hen inde vors(creven) goede oft te/
mynsten inde helicht der selver huers kinsgedeelte sculdich wae(re) te volgen/
D(aer) op de vors(creven) roeloff als momboir d(er) vors(creven) sijnre huysvrouwen/
antwerde seggen(de) dat de selve ab sijn huysvrouwe te voren getrout/
hadde den vors(creven) janne wile(n) vanden putte en(de) dat sij va(n) hem drie/
wettighe kinde(re) gebuerte(n) behoude(n) hadde noch levende de welke e(m)mer/
soe hij meynde naerd(er) soude(n) sijn des(er) goeden dan de vors(creven) yde en(de)/
vine want de vors(creven) g(er)truyt docht(er) des vors(creven) wijle(n) jans vande(n) putte/
van sine(n) iersten bedde en(de) sijn naekinde(re)n sust(er) en(de) brued(er) ware(n) van/
eene(n) vad(er) bieden(de) dat oic te thoene(n) En(de) nae dien dat beide/
p(ar)tije(n) tot hue(re)n thoenisse gewesen sijnde en(de) elc sijn thoenisse geleidt/
heeft soe es ten uut(er)sten nae aensprake v(er)antwerde(n) en(de) thoenisse/
va(n) beide(n) p(ar)tijen gewijst voir een vo(n)nisse dat der vors(creven) yden en(de)/
vinen elken van haer huer kinsgedeelte volgen sal inde helicht vande(n)/
goede(n) vors(creven) cor(am) lyemi(n)gen roelants tymple colonia ouderogge junii xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator