SAL8137, Act: R°247.1 (389 of 396)
Search Act
previous | next
Act R°247.1  
Act
Date: 1468-06-22

Transcription

2020-06-08 by Jef Willemsens
It(em) gielijs soys heeft ontsedt op eene(n) borghe te daghe ende te/
rechte te comen(e) alsulken tabbaert ende hoyke met meer ande(re)/
haeflijke goide hem toebehoren(de) als de p(ro)chiaen van sinte qui(n)tens/
beslaghen heeft voir xxvii stuv(er)s oft dair omtrent eens te betal(en)/
Dair vore es borghe ghelden daems legw(er)ke(r) Et p(ri)mus cor(am) tymple/
ouderogghe junii xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator