SAL8137, Act: R°51.1 (77 of 390)
Search Act
previous | next
Act R°51.1  
Act
Date: 1467-09-07

Transcription

2019-08-17 by Jef Willemsens
It(em) de vors(creven) h(er) jan va(n) ranshem en(de) andries de neusnide(re) met peet(ere)n/
rogghe van wiens weghen de vors(creven) andries de vors(creven) scepen(en)/
brieve ov(er)hadde die tsame(n) de vors(creven) goede v(er)cocht hebben den vors(creven)/
meest(er) ja(n)ne va(n) beringhe(n) hebben gekint en(de) gelijt en(de) elc op sine(n) eedt/
genome(n) dat de vors(creven) goede dueghdelic v(er)cocht sijn met kerkge/
bode(n) en(de) ten hoeghsten prijse v(er)cocht sijn voir xlv rins gul(den) elke(n)/
gul(den) voir xx stuv(er)s gerek(ent) bove(n) de(n) co(m)m(er) va(n) ii rins gul(den) erflic/
d(aer) uutgaen(de) en(de) voir xxx rijd(er)s die de vors(creven) meest(er) jan van/
beringhe(n) opden wissel gestelt heeft voir daflegge(n) va(n) iii rijd(er)s lijfp(ensie)/
d(aer) op besegt met testa(men)[te] de(n) na(tur)like(n) kind(ere)n willems winrix vors(creven)/
Rueren(de) voert de vors(creven) h(er) jan en(de) peet(er) elc bij sine(n) eede dat de vorscr(even)/
scepen(en) brieve d(aer) dbeleit uut gedaen is sijn va(n) dueghdelik(er) en(de) gewa/
rig(er) schult d(aer) af dat sij in gebreke wae(re)n va(n) vele meer dan den/
vors(creven) coep vanden goeden gedraeght Cleren(de) voert de vors(creven) andries/
dat hij den vors(creven) brief d(aer) mede hij geleit is ov(er)heeft ten orber en(de)/
behulpe des vors(creven) peet(er)s en(de) dat desselfs peet(er)s sake is en(de) dat hij/
and(er)s andries d(aer) op vande(n) vors(creven) wille(m)me oft yeman(de) and(er)s egeen/
betalinge gehadt heeft cor(am) dict(is) scab(inis) (et) joh(ann)e vande(n) hove/
substituto villici lov(aniensis)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator