SAL8137, Act: R°51.2-V°51.1 (78 of 397)
Search Act
previous | next
Act R°51.2-V°51.1  
Act
Date: 1467-08-22

Transcription

2019-08-15 by Jef Willemsens
It(em) nae dien dat h(er) jan va(n) ranshem ridd(er) voir hem selve(n) en(de) andries/
de neusnide(re) hen hadde(n) doen leiden met scep(enen) brieve(n) va(n) loven(en) totte(n) goede(n)/
des vors(creven) willems winrix spreken(de) va(n) wettighen sculden en(de) hen tott(er)/
selv(er) schult te comen(e) v(er)cocht met hoghen meest(er) ja(n)ne va(n) beri(n)ghen i/
huys met sine(n) toebehoerte(n) gelege(n) inde hoelstrate gehete(n) die rave tussche(n)/
den te(n)nen pot en(de) de goede anth(onise) de v(er)me(re) Soe hebbe(n) sij met brieve(n)/
d(er) stat van loven(en) den vors(creven) wille(m)me bescr(even) hier te come(n) [op heden te mistide] tot eene(n)/
genoemde(n) daghe voe(r) lede(n)
soe v(er)re hij tege(n) de vors(creven) scep(enen) brieve oft/
dexecucie d(er) selv(er) iet allege(re)n woude welke(n) brief tybout steenweeghs/
bode hem goets tijts gegeve(n) hadde voe(r) den dach voe(r) den dach gegeve(n)/
heeft also de selve bode bij sine(n) eede soe dat behoert gecleert/
heeft voe(r) [trecht alhier] de burg(er)meest(ere)n scep(enen) en(de) raide and(ere)n vande(n) rade tot welke(n)/
dage de vors(creven) wille(m) noch nyema(n)t va(n) sine(n) weghe(n) niet ge(com)pareert en/
is Bege(re)nde d(aer) o(m)me de vors(creven) p(ar)tije(n) die te moge(n) hebben voe(r) gere
//
gistreert o(m)me hen h(ier) namaels te diene(n) alst stat soude moge(n) g(ri)pe(n)/
dwelc hen was ge(con)senteert en(de) aengesien sijnre (con)tinuacie(n) te/
moge(n) voertvae(re)n mett(er) guedinge(n) soe dat soude moge(n) behoe(re)n
/
augusti xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator