SAL8137, Act: R°72.3 (113 of 390)
Search Act
previous | next
Act R°72.3  
Act
Date: 1467-10-19
LanguageNederlands

Transcription

2019-10-03 by Jef Willemsens
Cum c(on)dic(i)o(n)e solita ende dat de voirs(creven) borghen ende elck van/
hen besund(er)t mette(n) vors(creven) schoutbr(ieve) hem behulpe(n) sal moghe(n) o(m)me vand(en)/
vors(creven) borchtochte(n) mett(er) yerst(er) schade(n) die hij dair o(m)me ghelede(n) sal/
hebbe(n) gheheelick ende al ontlast en(de) ontslaghe(n) te wordde(n) met alle/
coste ende co(m)me(r) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator