SAL8137, Act: V°10.1 (14 of 388)
Search Act
previous | next
Act V°10.1  
Act
Date: 1467-07-08

Transcription

2019-04-05 by Jef Willemsens
Latinum
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1639-05-11

Transcription

2019-04-05 by Jef Willemsens
Op heden desen xi[e] dach maii 1639 comparerende heer ende m(eeste)r georgius/
van langenhoven/
p(res)b(it)ere en vande/
m(eeste)rs ende rentm(eeste)rs/
der distributie/
goederen vanden/
heeren cappellanen/
van s(in)[te] peeters/
alhier dije welcke(n)/
heeft bekent de/
goederen ontfangen/
te hebben uuyt/
handen heer en(de)/
m(eeste)r dionisius legius/
van wegen jo(ffrouw)[e]/
elisabeth de haen religieuse des goidshuys vande grauwe susters alhier/
de capitaele renten mette verloopen der rente int witte van desen begripen/
consenterende voor sulcx inde cassatie der selver promitt(entes) noch/
amplurs alloqui/
sed semp(er) satis/
et waras g(e)n(er)a(le)[m]/
vacat et signant(em)/
georgh van langenhoven
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator