SAL8137, Act: V°158.3-R°159.1 (245 of 390)
Search Act
previous | next
Act V°158.3-R°159.1  
Act
Date: 1468-03-08

Transcription

2020-03-20 by Jef Willemsens
It(em) de vors(creven) gebruede(re) renu(n)cian(tes) ut sup(ra) in meerd(er) vestich(eit) d(er) recognicien/
vors(creven) hebben geloeft indivisim den vors(creven) gub(er)natoers aut alt(e)ri ad/
opus ut sup(ra) dat sij de vors(creven) erfrinte te lanxten te paesschen naest/
comen(de) bewisen sullen op erfpande binnen eenre halver milen
//
o(m)me gaens der stat van sintruyden gelegen die weert sijn sulle(n)/
boven alle co(m)mer en(de) last d(aer) uut gaen(de) vi rins gul(den) erflic tot/
allen coste en(de) laste der sculde(re)n vors(creven) en(de) d(aer) af de pontpe(n)ni(n)ge/
insgelijx tot hue(re)n laste alsoe v(er)re d(aer) inne enige v(er)schene(n) ware(n)/
drage(n) en(de) betalen En(de) ind(er) selver vestich(eit) van bewisenissen soe be/
sorghen ende bevestighen dat de selve rinte los en(de) vry sijn sal/
en(de) bliven tot ewigen daghen van alle beden van allen scote/
en(de) lote en(de) voirt van allen ande(re)n oncosten en(de) lasten hoedanich die/
souden mogen wesen diemen d(aer) op soude moeten setten oft ordine(re)n/
also dat de vors(creven) brued(er)scap de vors(creven) rinte geheel en(de) sond(er)/
enige(n) oncost oft last d(aer) af te hebbene oft te lidene ind(er) stat/
wissel van loven(e) gelev(er)t en(de) betaelt sal worden los en(de) vry/
en(de) tot allen coste en(de) laste der sculde(re)n vors(creven) Behoud(elic) den vors(creven)/
sculde(re)n huer quiti(n)ge elken pe(n)i(n)c met xviii ac cu(m) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator