SAL8137, Act: V°2.3 (2 of 388)
Search Act
previous | next
Act V°2.3  
Act
Date: 1467-06-24

Transcription

2019-02-20 by Jef Willemsens
It(em) es vurw(er)de en(de) openbairlick ondersproken tusschen den meeste(re)n vand(en)/
bruederscap in deen zijde ende den voirs(creven) ghehuysschen in dande(r) oft/
soe ghebuerde alsme(n) de rente(n) voirs(creven) afquete oft de voirs(creven) ghehuysschen/
oft ande(re) possesseurs vanden gronde der voirs(creven) goeden niet te vreden/
en wae(re)n metten voirs(creven) brieve te nyeute te doene ende daer af gued(ingen)/
gheschiedde dat de selve guedinghe gheschieden sal ten coste ende/
laste der ghehuysschen oft possesseurs vanden gronde voirs(creven) ende oic vand(en)/
pontpe(n)ninghen daer aff alsdan v(er)schinen(de) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator