SAL8137, Act: V°217.1 (328 of 390)
Search Act
previous | next
Act V°217.1  
Act
Date: 1468-05-16

Transcription

2020-05-04 by Jef Willemsens
It(em) es condicie en(de) vurwerde hoe wale de vors(creven) andries vanden/
poele dobbel brieve heeft elken van iiii croene(n) soe es vurw(er)de/
dat de vors(creven) h(er) stas en(de) sijn be mette(n) and(ere)n v(er)obligeerden p(er)soene(n) vors(creven)/
eens des jairs gestaen sall met iiii croene(n) m(er) sal hem de vors(creven)/
andries bij ov(er)gevene vanden p(er)soene(n) vors(creven) mogen behulpe(n) met/
welken brieve hem dat sal gelieve(n) En(de) den vors(creven) andriese/
... croene(n)? erflic afgequiten sijnde met alle coste en(de) co(m)me(r) soe/
heeft de selve andries geloeft en(de) toegeseet den p(er)soene(n) vors(creven) a(ut) alt(e)ri/
beide de vors(creven) brieve(n) wed(er)o(m)me ov(er) te gevene oft te anichele(re)n/
sond(er) argelist cor(am) eisd(em)
Behoudelic den vors(creven) sculdeers met eenre beta/
linghen te gestane cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator