SAL8137, Act: V°251.1 (395 of 396)
Search Act
previous | next
Act V°251.1  
Act
Date: 1468-06-23

Transcription

2020-09-28 by Jef Willemsens
It(em) de vors(creven) sculde(re)n hebbe(n) geloeft indi(visim) d(er) vors(creven) m(ar)griete(n) sjoeden/
oft enich va(n) hen [sculd(ere)n] aflivich wordde bi(n)ne(n) den leven(e) d(er) vors(creven) m(ar)grieten/
dat dande(re) lanxt leven(de) inde stat vande(n) aflivighe(n) wed(er)o(m)me eene(n)/
goede(n) and(ere)n borge sette(n) salle(n) voir de vors(creven) lijfpensie goet genoech sijnde/
die hem aend(er) selv(er) m(ar)griete(n) d(aer) voe(r) v(er)oblige(re)n sal en(de) v(er)binde(n) en(de)/
dat alsoe dicke en(de) menichwerve(n) het sal gebue(re)n sond(er) argelist/
de quaquid(em) p(ro)miss(ione) p(re)d(icta) p(ro)mis(erun)[t] q(uo)d debito(r)es alt(er) alt(eru)m cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator