SAL8137, Act: V°49.4 (74 of 390)
Search Act
previous | next
Act V°49.4  
Act
Date: 1467-09-05

Transcription

2019-08-11 by Jef Willemsens
It(em) t(er) meerd(ere) vestich(eit) d(er) geluften vorsc(reven) heeft geloeft de vors(creven) lijsbeth/
[den vors(creven) hughen] dat sij van egheene(n) van hue(re)n haeflike(n) goede(n) oft vliegen(de) erve/
die sij opde(n) dach va(n) heden heeft oft bi(n)ne(n) de vors(creven) t(er)mijne v(er)crige(n) sal/
in geenre manie(re)n v(er)coepen mynde(re)n v(er)tie(re)n noch ewech doen en sal/
m(er) die houde(n) in state binnen hue(re)n huse te loeven(en) tot behoef d(er)/
schult vors(creven) En(de) alsoe v(er)re als sij enichsins in gebreke wae(r) van/
betalinge(n) in enigen vande(n) t(er)mijne vors(creven) heeft de vors(creven) lijsbeth/
ov(er)gegeve(n) en(de) ge(con)senteert dat de vors(creven) hughe sijn hande d(aer) aen/
sal mogen slaen en(de) die [met rechte] v(er)coepen en(de) d(aer) aen sijn schout met alle/
coste en(de) co(m)me(r) v(er)halen en(de) v(er)reiken met vurw(er)d(e) oic oft de vors(creven) lijsb(eth)/
enigen vande(n) selve(n) goeden v(er)cochte dat de d(enieren) d(aer) af comen(de) volge(n)/
sulle(n) hughen vors(creven) in afslage d(er) vorg(eruerde) scult al waert oic/
soe dat de vors(creven) t(er)mijne niet come(n) oft v(er)schene(n) en wae(re)n in(n)/
En(de) h(ier) af es borge der vors(creven) lijsb(ethen) de vorsc(reven) hubrecht et p(ri)ma/
cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator