SAL8137, Act: V°75.2 (117 of 396)
Search Act
previous | next
Act V°75.2  
Act
Date: 1467-10-23

Transcription

2019-10-14 by Jef Willemsens
It(em) de vors(creven) peet(er) va(n) wechle hem kennen(de) en(de) lijden(de) out sijnde xxv/
jaer in p(rese)nc(ia) heeft gekint en(de) gelijt dat hij vrancke(n) de coste(re) sine(n)/
swag(er) dueghdelic va(n) goeden geleende(n) gelde sculdich is x peet(er)s/
elken peet(er) voir xviii stuv(er)s gerekent welke x peet(er)s vors(creven) hij den/
vors(creven) vrancke(n) geloeft heeft te bet(alen) en(de) uut te reiken tussche(n) dit en(de)/
ons(er) liev(er) vrouwe(n) daghe purificacie naestcomen(de) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] Heeft/
voirt de selve peet(er) gekint dat de vors(creven) vrancke voir hem als/
borghe te laste steet aende p(er)sone(n) h(ier) nae bescr(even) Te wete(n) inden/
iersten aen ambrosijs va(n) maerbeke voir iiii croene(n) te xxiiii/
stuv(er)s stuc aen peet(ere)n beyaert clerc voir iiii gelike croene(n) aen/
thomase de barbier voir ii rins gul(den) aen symone de barbier/
voir i rins gul(den) It(em) aen sijnre moeye(n) te mechle(n) voir eene(n)/
leen aen alijten der wersschersen voir iii rins gul(den) va(n)/
montcoste en(de) aen jasp(ere)n dienee(r) mychiels abs(oloens) voir ii peet(er)s/
lijfpens(ien) van welken borchtochte(n) en(de) sculden vors(creven) heeft de/
selve peet(er) geloeft den vors(creven) vrancke(n) [scadeloes te houden en(de) tontheffe(n) en(de) dat] tussce(n) dit en(de) liechtmisse/
vors(creven) te v(er)nuegen en(de) te contente(re)n a en(de) den selve(n) vrancke(n) d(aer) af scad(eloes)/
tontslane en(de) tontlastene met alle coste en(de) co(m)me(re)n It(em) heeft voirt/
geloeft de vors(creven) peet(er) oft de vors(creven) hij and(er)ssins [va(n) enige(n) and(ere)n sculde(n)] dan vors(creven) is ten vors(creven)/
vrancke(n) weert gehoude(n) wae(re) oft dat de selve vrancke voir enige/
and(er)e sculden dan voir scr(even) staen voir de(n) selve(n) peet(ere)n te laste stonde/
dat hij den vors(creven) vrancke(n) va(n) alsulke(n) sculden betali(n)ge doen sal/
en(de) vanden borchtochte(n) ontheffen en(de) ontlasten Et t(antu)m cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator