SAL8137, Act: V°82.3 (126 of 396)
Search Act
previous | next
Act V°82.3  
Act
Date: 1467-11-13

Transcription

2019-11-30 by Jef Willemsens
Cum hac (con)dic(i)o(n)e hoe wale de voirs(creven) h(er) adriaen en(de) sijn zone dobbel/
brieve hebben elken spreken(de) van ii crone(n) lijft(ocht) tsjaers dat nochta(n)/
de selve meest(er) j arnt ende machtelt ghestaen sullen met eens jairs/
ii crone(n) te betalen(e) behoud(elic) de selve h(er) adriaen ende sijn zone h(ier)/
mede egheen pande en sullen moghen eyssche(n) ten ware dat sij/
ghebreck hadden ind(er) guedinghen ende vestich(eit) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2019-11-30 by Jef Willemsens
En(de) te dyer meyninghe(n) sal den scepen(en) br(ief) ond(er) scepen(en) brief blive(n) lig(gende)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator