SAL8137, Act: V°85.2 (129 of 396)
Search Act
previous | next
Act V°85.2  
Act
Date: 1467-11-16

Transcription

2019-11-27 by Jef Willemsens
It(em) de vors(creven) stas in p(rese)nc(ia) heeft geloeft den vors(creven) ja(n)ne dillen/
den jongen dat hij hem tot sijnre manissen voir scepen(en) van loven(e) ten/
selve(n) rechte [te] ov(er)geve(n) sal den scep(enen) brief vand(er) pechti(n)gen d(er) goeden vors(creven)/
d(aer) mede he(n)ric cluppels de selve goede vande(n) vors(creven) stasse genome(n) heeft/
en(de) houden(de) is oft den selve(n) jan(n)e d(aer) mede behulp doen als hijs bege(re)n sal behoud(elic) dat de(n)/
vors(creven) stasse volgen sal t(er)del va(n)d(er) weyhue(re)n dat te kers(misse) valle(n) sal cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator