SAL8138, Act: R°131.1 (195 of 415)
Search Act
previous | next
Act R°131.1  
Act
Date: 1469-01-13

Transcription

2021-10-18 by Christine Vanthillo
It(em) roelof roelofs geheten opden kerchof in p(rese)ncien d(er) scepen(en) van lov(en)/
gestaen heeft uutgegeve(n) en(de) bekint dat hij uutgegeve(n) heeft/
janne dierix wonen(de) inde groefstrate een bloc lants gelege(n) inde/
me(n)nestrate tusschen dmole(n)streetke(n) en(de) d(er) stat vesten van loven(e)/
gelijc de vors(creven) roelof tvors(creven) bloc lants tege(n) coenraede scoenhals/
en(de) katline(n) pynnox sine(n) wijve v(er)crege(n) heeft Te houden en(de) te/
hebben van sint andriesmisse lest leden eene(n) t(er)mijn va(n) xi jare(n) lanc/
due(re)nde deen nae dand(er) sonder middel volgen(de) elx jaers dae(re)nbi(n)ne(n)/
o(m)me en(de) voe(r) vijf mudden rogs goet en(de) paiabel met wa(n)ne/
en(de) vede(re)n wel bereit d(er) maten van loven(e) alle jare sint andriesdage/
apostels te betalen en(de) te loeven(e) ten huyse des vors(creven) roelofs te/
leve(re)n alle jare den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mijne als/
v(er)volghde schout met vurwerd(en) dat de vors(creven) jan dierix de vors(creven)/
goede jarlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde wel en(de) loflic wynne(n) w(er)ven/
en(de) mesten sal gelijc regenoete(n) boven en(de) beneden en(de) de vors(creven)/
goede tot sine(n) afsceiden laten brake cor(am) l(udovico) roelofs abs(oloens) ja(nua)[rii] xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator