SAL8138, Act: R°131.3 (196 of 415)
Search Act
previous | next
Act R°131.3  
Act
Date: 1469-01-13

Transcription

2021-10-18 by Christine Vanthillo
Cum c(on)dicione dat niet wed(er)staen(de) d(er) geluften vanden lxxx croene(n) vors(creven)/
de vors(creven) sculders gestaen sullen ten vors(creven) t(er)mijne te betalene den vors(creven)/
ja(n)nesse de dond(ere) soe vele gelts als op eene(n) vryen m(er)ctdach des/
maendaeghs voe(r) half meye naestc(omende) oft des maendaeghs d(aer) nae/
inde(n) core(n)huyse te loven(e) tot hue(re)n hoeghsten gegoude(n) sulle(n) hebbe(n) l mudde(n)/
gersten d(er) mate(n) van loven(e) d(aer)af dat ja(n)nes den koese heeft en(de)/
d(aer) mede gestaen sond(er) vord(er) mett(en) vors(creven) geluften gepraemt te worde(n)/
cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator