SAL8138, Act: R°133.3-V°133.1 (200 of 415)
Search Act
previous | next
Act R°133.3-V°133.1  
Act
Date: 1469-01-15

Transcription

2021-11-14 by Christine Vanthillo
It(em) op heden sijn come(n) voir den raide vander stad jan van beert/
als man ende momboir joffr(ouwe) katline(n) van wynde in deen zijde en(de)/
katline van ha(m)me in dande(r) alse van eene(n) scepen(en) br(ief) spreken(de) van/
viere rinssche gul(den) lijftochte(n) staen(de) ten live der voirs(creven) katline(n) van ha(m)me/
welken brief vand(er) lijftochte(n) voirs(creven) ghelden wijlen vanden schelve/
die voirs(creven) katline(n) van ha(m)me sijnre maerten in testamente begheert/
heeft ghegeve(n) te wordden(e) ende den welken die voirs(creven) jan van beert/
noch in handen hadde om dair mede te vervolgen(e) iiii rinssche gul(den)/
eens die bij leven(en) gheldens voirs(creven) verschene(n) en(de) gevalle(n) wae(re)n Soe/
es van dien ghet(er)mineert dat jan van beert die viere rinssche guld(en)/

//
tusschen dit ende halff vastenen exeque(re)n sal ende alsdan/
der voirs(creven) katline(n) die brieve ov(er)gheven It(em) es voort get(er)mineert/
dat jan die huyshue(re)n vanden huyse d(aer) inne de voirs(creven)/
katline van ha(m)me ghewoent heeft ghevallen te kersmisse/
lestleden betalen sal alsoe dat de selve katline dair af/
negheen schade en lijde act(um) cor(am) lyeminghe(n) burg(imagistr)[o] (et) aliis/
de consilio januarii xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator