SAL8138, Act: R°247.2 (392 of 418)
Search Act
previous | next
Act R°247.2  
Act
Date: 1469-06-06

Transcription

2022-11-01 by Christine Vanthillo
It(em) de voirs(creven) sculd(er)s hebben geloeft indi(vi)sim den vors(creven) h(ere)n wille(m)me/
oft enich van hen sculd(er)s vors(creven) voir tvoldoen d(er) scepen(en) brieve(n) vorscr(even)/
aflivich wordde dat dan dande(re) lanxt leven(de) van hen t(er) manissen des?/
vors(creven) he(re)n willems eene(n) oft meer gelike p(er)soene(n) d(aer) voe(r) goetgenoech/
sijnde inde stat vanden ghenen die aflivich wordde t(er) stont nae dat/
dat alsoe geviele setten sullen die hem ind(er) selv(er) manie(re)n oic v(er)binden/
en(de) v(er)oblige(re)n sal voir scep(enen) van loven o(m)me al des vors(creven) steet te voldoene/
sond(er) argelist ten allen coste va(n) hen sculd(er)s vors(creven) En(de) oft sij die/
rinte op pande bewesen dat sij sculd(er)s oic dat doen sullen sond(er)/
cost desselfs he(re)n willems vanden pontpe(n)ni(n)ge(n) en(de) and(ere)n costen en(de)/
lasten en(de) die rynte los en(de) vry houden vand(er) beden ons gened(ichs) h(ere)n/
van sdorps rechte en(de) [va(n)] alle(n) and(ere)n oncosten en(de) lasten cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator