SAL8138, Act: R°248.2 (393 of 418)
Search Act
previous | next
Act R°248.2  
Act
Date: 1469-05-28

Transcription

2022-11-01 by Christine Vanthillo
It(em) al eest soe dat de vors(creven) lodewijck baets in de vors(creven) goede ghegoet es/
ghelijck voirs(creven) es soe es nochtans tussche(n) den voirs(creven) joese t(er) eenre ende/
den selve(n) lodewijke t(er) ande(r) zijden oppenbairlick bevurw(er)t ende ondersproken want/
die selve goede met meer ande(re)n goeden ald(aer) ghelegen den voirs(creven) janne m(er)tens/
henricke van breetzijp henricke van valkenborch ende janne knape toebehorende/
noch niet v(er)teghen en sijn hoe wale sij nochtan die tusschen hen mynlick gedeylt/
hebben Oft soe ghebuerde dat d(aer) inne in toecomen(de) tijde(n) questie ghebuerde ende/
de goede des voirs(creven) lod(ewijx) hem elswair vielen dan voirs(creven) steet dat de selve lod(ewijck)/
dair mede te vreden en(de) (con)tent sal moeten wesen ende tghene des hem elswair in/
die stad vallen sal ghedragen(de) ind(er) mate(n) alsoe vele huys ende hoff als es/
des huys ende hoffs voirs(creven) dair inne de voirs(creven) lod(ewijck) ghegoeyt es aenv(er)den/
sall opden co(m)mer voirs(creven) jairlix d(aer) uut te bet(alen) en(de) niet meer zond(er) fraude/
ende arghelist Op welke vurw(er)den de voirs(creven) lodewijck de voirs(creven) goede aenverdt/
heeft cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator