SAL8138, Act: R°38.4 (59 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°38.4  
Act
Date: 1468-08-18

Transcription

2020-05-04 by Christine van Thillo
It(em) de vors(creven) stas van troengniez in p(rese)nc(ia) d(er) scepen(en) van love(n) gestaen/
te p(rese)ncien en(de) bijwesene des vors(creven) ph(ilip)s sijns behoude soens heeft gelat(en)/
en(de) gelijt dat hij gehave(n) en(de) ontfanghen heeft van janne va(n) thy(n)noet/
alle alsulken pe(nn)inghe d(aer) inne de selve jan van thy(n)noet te(n) vors(creven)/
stasse weert gehouden en(de) belanc was uut ocsuyne vand(en) coepe(n)/
vanden houwen van zek(er)en [allen den] bosschen den vors(creven) stasse toebehoe(re)nde/
gelege(n) te lorainsaert en(de) d(aer) omtre(n)t alsoe v(er)re de vors(creven) jan die tegen de vors(creven) stasse tande(re)n tijden te div(er)sen tijden en(de) stonden gecocht/
hadde Beken(nende) hem de vors(creven) stas d(aer) af vanden vors(creven) ja(n)ne van/
thynnoet van dien pe(n)ni(n)gen geheelic en(de) al genoech en(de) volbracht/
sijnde den selve(n) janne d(aer)af volc(omelic) quijtscelden(e) p(ro)mitt(ens) nullat(enus) alloqui cor(am) eis(dem)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator