SAL8138, Act: R°54.1 (83 of 416)
Search Act
previous | next
Act R°54.1  
Act
Date: 1468-10-03

Transcription

2020-06-06 by Christine van Thillo
It(em) woute(r) wye(n)lants wonen(de) inde p(ro)chie van wesemale in p(rese)nc(ia) d(er) scepen(en)/
van loven(e) gestae(n) hebben heeft genome(n) en(de) bekint dat hij genome(n)/
heeft van janne van schaerbroec en(de) ja(n)ne hoevarts als mombore(n) der/
p(ro)chie kerken van sinte peet(er)s rode van weghen d(er) selv(er) kerken de/
thiende van vlasselair met hue(re)n toebehoerten d(er) vors(creven) kerken toebehoren(de)/
gelegen te vlasselair inde vors(creven) p(ro)chie Te houdene en(de) te hebbene va(n)/
sint andriesmisse apostels lest leden eene(n) t(er)mijn van drie jare(n) lanc/
due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jairs dae(re)n binnen o(m)me/
en(de) vore vijfthien mudden rogs goet en(de) paiabel met wa(n)ne en(de) vede(re)n/
wel bereit d(er) mate(n) van loven(e) alsulc als vand(er) vors(creven) thiende(n) [jarlix] come(n) sal/
sint andriesmisse apostels te bet(alen) en(de) sinte peet(er)s rode te leve(re)n den/
momboe(re)n vander vors(creven) kerken in tijden zijde tot behoef der selv(er) kerken/
jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telken t(er)mijne als v(er)volghde schout/
Met sulk(er) vurwerd(en) en(de) c(on)dicien dat de vors(creven) woute(r) jairlix [de(n) vors(creven) t(er)mijn due(re)nde] gestaen mach/
sal op dat hem gelieft voir elc mudde rox vors(creven) soe vele gelts/
te betalen gelijc hij inder lester voir ledend(er) pechtinge(n) d(er) vors(creven) thiende(n)/
gedae(n) heeft gelijc den scepen(en) brief van loven(e) d(aer) op gemaect inhult/
en(de) beg(ri)pt H(ier) af sijn borgen des vors(creven) wout(er)s als p(ri)ncipale sculd(ere)n ongesu(n)d(ert)/
en(de) omv(er)sceid(en) en(de) elc voir all jan coghe en(de) pauwels gerstens gehete(n)/
wielants beide wonen(de) te vlasselair welker borgen de vors(creven) woute(r) d(aer)/
af co(m)merloes en(de) scadeloes geloeft heeft te houde(n) en(de) tontheffen cor(am)/
berthem vos octobr(is) t(erti)[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator