SAL8138, Act: R°77.3 (111 of 415)
Search Act
previous | next
Act R°77.3  
Act
Date: 1468-11-15

Transcription

2020-10-02 by Christine van Thillo
Item den voirs(creven) brief es bekent te des(er) meyninghe(n)te wetene(e) dat soe wa(n)neer/
de voirs(creven) jan theeus die meye(r) en(de) rentmeest(er) es der voirs(creven) h(ere)n vanden cap(it)len/
van hue(re)n h(er)licheid(en) ende goide(n) te zichen(en) en(de) d(aer) omtrent bijden voirs(creven) hee(re)n/
deken(en) en(de) cap(it)le oft hue(re)n rintmeest(er) van hue(re)n weghen dueghdelic v(er)mae(n)t/
ende versocht sal sijn o(m)me van sine(n) ontfanghe wettighe rekeninghe ende/
ov(er)leveringhe [te] doene ende desgelijx van sine(n) uutgeven(en) wettighe bewijsenisse/
en(de) ghenoech doen te doene dat de selve jan dair inne ghehoude(n) sal sijn/
te doene Ende oft hij des niet en dade oft e(n)ichsins in ghebreke wae(r) dat/
dan de voirs(creven) jan h(ere)n deken(en) en(de) cap(it)le oft huer rintmeest(er) bij tijde(n) sijnde/
in hue(re)n name hen mette(n) voirs(creven) brieve sulle(n) moghe(n) behulpe(n) opde(n) voirs(creven)/
janne ende oliviere en(de) huer goide en(de) elcx van hen o(m)me d(aer) af volcomelijke/
rekeni(n)ghe uutreykinghe bewijsenisse en(de) genoech doen te ghecrigen(e) met/
gad(er)s alle coste(n) ende co(m)me van rechte die de selve h(ere)n deken(en) en(de) cap(it)le/
huer diene(re)n oft huer bode(n) d(aer) o(m)me e(n)nichsins ghedaen oft ghelede(n) sullen/
hebben ende niet vorde(r) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator