SAL8138, Act: V°103.3 (154 of 415)
Search Act
previous | next
Act V°103.3  
Act
Date: 1468-12-15

Transcription

2021-05-03 by Christine Vanthillo
It(em) niet wed(er)staen dien dat de vors(creven) peet(er) henric va(n) campe/
inde vors(creven) goede gegoet is gelijc vors(creven) is soe is nochta(n)/
vurw(er)de en(de) oppenbarlic ond(er)sproken bij ov(er)geven en(de) c(on)sente/
desselfs henricx va(n) campe dat de vors(creven) henric claes ende/
en(de) p(re)sen [ka(tri)[ne]] sijn wijff en(de) de lanxte lev(ende) va(n) hen beide(n) sijn vry/
recht inde selve goede hebbe(n) en(de) behoude(n) sal wa(n)t de selve/
goede mette(n) p(ro)pe(re)n pe(n)i(n)gen desselfs he(n)ricx claes gegeve gecocht/
en(de) gecrege(n) sijn gelijc de vors(creven) he(n)ric dat oppenbarlic/
bekint heeft cor(am) eisd(em) scab(inis)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator