SAL8138, Act: V°246.2 (390 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°246.2  
Act
Date: 1469-05-25

Transcription

2022-10-17 by Christine Vanthillo
It(em) al eest alsoe dat de vors(creven) weincelijn van lathem vande(n) vors(creven) goeden/
gelufte va(n) genoech doene en(de) wara(n)deerscape geloeft heeft soe es/
nochta(n) vurw(er)de tusschen den selve(n) weinceline voir hem sine(n) erve(n) ende/
nacomelinge(n) in deen zijde en(de) den vors(creven) pauwelse cardinaels voir hem/
sine(n) erve(n) en(de) nacomelingen in dande(r) zijde oft soe gebuerde dat arnt/
va(n) overbeke die voertijden possesseur es geweest vande(n) selve(n) goeden/
aflivich wordde sond(er) wettige gebuerte acht(er) hem te late(n) en(de) mids dien/
den vors(creven) pauwelse enige calangie aende vors(creven) goede gedaen worde/
uut saken va(n) die(n) dat de selve goede den vors(creven) arnde va(n) m(ar)griete(n)/
wile(n) smans sijnre moed(er) met testa(men)[te] gelate(n) mochte(n) sijn Met/
(con)dicie(n) oft hij sond(er) gebuerte storve dat dan die goede gaen souden/
nae inhoude(n) desselfs testaments dat in desen gevalle de vors(creven)/
weincelijn noch sijn erfgename(n) mett(er) vors(creven) gelufte(n) va(n) genoechdoene/
en(de) warantscape niet gepraemt en sulle(n) worde(n) vand(er) calangie(n)/
vors(creven) m(air) and(er)ssins inde vors(creven) gelufte va(n) wara(n)tscape en(de) genoech/
doene gehoud(en) sijn cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator