SAL8138, Act: V°250.2 (396 of 418)
Search Act
previous | next
Act V°250.2  
Act
Date: 1469-05-31

Transcription

2022-11-02 by Christine Vanthillo
It(em) de vors(creven) anthoenijs van acht in p(rese)nc(ien) heeft bekint en(de) gelijt inde(n)/
name en(de) tot behoef des vors(creven) jan schellekens al eest alsoe dat de/
selve jan schellekens de vors(creven) sijn goede aenden vors(creven) laureise taels/
kat[(li)ne(n)] ernouts sine(n) wijve en(de) hue(re)n kind(ere)n vors(creven) te pande gesett heeft/
voir de vors(creven) ii geheel rijd(er)s lijft(ochten) vors(creven) dat hij nochta(n) de pe(n)ni(n)ge/
gecomen vanden v(er)coepe vanden eene(n) rijd(er) lijftochte(n) d(aer) af gehave(n)/
en(de) gebuert heeft en(de) die in sine(n) p(ro)fijte bekeert sond(er) den vors(creven) ja(n)ne/
schellekens enich p(ro)fijt te hebbene Soe eest dat de vors(creven) anthonijs/
in p(rese)nc(ien) geloeft heeft den vors(creven) ja(n)ne en(de) sijn vors(creven) goede vanden eene(n)/
rijd(er) lijftochten vors(creven) en(de) v(er)schinend(er) rinten en(de) alle costen hoedanich die/
sijn mochten die hij oft de vors(creven) sijn goede uut ocs(uyne) vanden selve(n) eene(n)/
rijd(er) lijftochte(n) liden mochte te lossen tontheffen en(de) scad(eloes) te houden /
dien selve(n) rijde(r) van heden ov(er) jair af te leggen en(de) te quiten Et/
t(antu)m cor(am) eisd(em)
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2018-08-13 by The Administrator