SAL8138, Act: V°40.3 (61 of 416)
Search Act
previous | next
Act V°40.3  
Act
Date: 1468-08-26

Transcription

2020-05-04 by Christine van Thillo
It(em) al eest alsoe dat de vors(creven) hughe inde voirg(eruerde) goede ghegoedt es ghelijck/
voirs(creven) steet soe es nochtans tussche(n) den selve(n) hugen t(er) eenre en(de) den voirs(creven) joese/
t(er) ande(re) zijden op(en)bairlijken beworwert ende ondersproken want die selve goide met/
meer ande(re) goiden ald(aer) ghelege(n) den voirs(creven) joese ende ande(re)n p(er)soene(n) toebehoren(de) noch/
niet v(er)teghe(n) en sijn hoewale sij nochta(n)s die tussche(n) hen mynlick ghedeylt hebbe(n)/
Oft soe ghebuerde dat d(aer) inne in toecomen(de) tijde(n) questie ghebuerde en(de) de goide des/
voirs(creven) hughens hem elswair vielen dan voirs(creven) steet dat de selve hughe d(aer) mede/
te vreden en(de) c(on)tent sal moete(n) wesen ende tgene des hem in die stat elswair valle(n) sal/
ghedragen(e) ind(er) mate alsoe vele goede als doen de voirs(creven) goede dair inne de voirs(creven)/
huge gegoet es aenverden sal opde(n) co(m)mer voirs(creven) jairlix d(aer) uut te betalen(e) zond(er) fraude/
en(de) argelist op welke vurw(er)de(n) de vors(creven) huge de vors(creven) goide aenverdt heeft cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator