SAL8140, Act: R°104.3-V°104.1 (187 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°104.3-V°104.1  
Act
Date: 1470-11-14

Transcription

2020-06-25 by Dominique Van Daele
It(em) alse van alsulken x leeuwen staen(de) opder stad wissel van loven(e)/
die ghecome(n) sijn vand(er) afquijtinghe(n) van eene(n) leeuwe lijft(ocht) die stont/
ten live jans lijsbetten ende beatrijsen thonijs kinde(re) willems wijlen/
thonijs dair inne ghehouden ende v(er)bonden staen wae(re)n jan vanden borre/
vaes vanden borre sarteel vanden eynde lucas van quaderebbe claes/
vanden borre ende dierick vander rijt met scepen(en) brieve(n) van loven(e) dair/
op ghemaect int jair xiiii[c] ende lxvii xvii daghe in februario in welke/
lijft(ocht) ph(ilip)s thonijs ende willem wijlen everaerts theffen behoude(n) hadde(n)/
Es ghet(er)mineert datmen de selve pe(n)ninghe wed(er)o(m)me aenleghen sal/
in lijfrenten ten meesten orber ende p(ro)fijte vanden kinde(re)n voirs(creven) bij consente/
yden everarts moeder der selver kinde(re)n willems everarts zone wijle(n) willem(me)
//
ende wout(er)s everarts zone wijlen peet(er)s maghe ende vriende der/
selv(er) kinde(re) vander moeder zijden ende bij consente philips thonijs/
voirs(creven) jans ende arnts ghebruede(re) kinde(re) desselfs ph(ilip)s maghe/
ende vriende der selv(er) kinde(re) van svad(er)s zijden ghem(er)ct dat de/
voirs(creven) pe(n)ninghe alleene ghecome(n) sijn vand(en) zoenen des voirs(creven)/
wijlen willems vaders der selv(er) kinde(re)n ghelijck de voirs(creven) ph(ilip)s/
dat bekint heeft ende om dat aldus te gheschieden(e) hebben de/
voirs(creven) p(ar)tijen in beyden zijden huer consent h(ier) toe ghegeve(n) ende/
ghegraghen actu(m) in pleno consilio no(vem)[b(ris)] xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator