SAL8140, Act: R°129.1 (223 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°129.1  
Act
Date: 1470-12-17

Transcription

2020-09-30 by Dominique Van Daele
It(em) goessen uuten lyemi(n)ghen scrijnemake(r) in p(rese)ncie(n) d(er) scepen(en) van lov(en)/
gestaen heeft v(er)huert en(de) bekint dat hij v(er)huert heeft reyne(re)n vande(n)/
leempoele wijng(ar)de(r) wonen(de) te wiltsele twee vierdel wijng(ar)ts luttel/
min oft meer gelegen opt bloc va(n) wynghe in ii stucke(n) Te houde(n)/
en(de) te hebbe(n) va(n) herfste lest lede(n) eene(n) t(er)mijn van sesse jaren lanc/
due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elcx jairs dae(re)nbi(n)ne(n)/
o(m)me en(de) voe(r) twee ame(n) wijns goet en(de) paiabel alsulke(n) wijn als/
opde vors(creven) wijng(ar)de en(de) d(aer) omtre(n)t wassen sal te wijntijde te bet(alen)/
en(de) te loeven(e) voe(r) dbecken uut vollen cuypen ind(er) persse(n) gerarts/
van bas bausselle gelege(n) inde coesstrate te leve(re)n den vorscr(even)/
goessene jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde en(de) telke(n) t(er)mijne als v(er)volghde/
schout opde vurwerde(n) en(de) (con)dicie(n) h(ier) ond(er) bescr(even) Inde(n) ierste(n) dat de/
vors(creven) reyne(r) allen den chijs en(de) last uute(n) vorsc(reven) wijng(ar)de(n) gaende/
ten behoirlike(n) tijde(n) gelde(n) en(de) betale(n) sal sond(er) afslach vande(n) ii ame(n)/
wijns vors(creven) en(de) dat alsoe in tijts en(de) in uuren dat de vors(creven)/
goessen noch sijn vors(creven) goede d(aer) af egeen scade hebbe(n) noch liden/
en sulle(n) in geenre manie(re)n En(de) oft hijs niet en dade en(de) de vors(creven)/
goesse(n) oft sijn goede d(aer) af scade hadde(n) oft lede(n) in wat manie(re)n/
het wae(r) die soe heeft geloeft de selve reyne(r) den vorg(enoemde) goessene/
die scade wed(er)o(m)me te restitue(re)n en(de) te bet(alen) ass(ecutu)[m] It(em) es voert/
vurwerde dat de selve reyne(r) de vors(creven) ii stucke(n) wijng(ar)ts tot/
alle(n) behoerlike(n) tijde wel en(de) loflic va(n) alle(n) behoeflike(n) werke/
werke(n) sal van g(ra)vene van sinckene va(n) bindene va(n) sindene/
en(de) and(er)ssins d(aer) toe behoe(re)nde En(de) alle dese vurw(er)d(en) (et)c(etera) cor(am)/
oppend(orp) lynden decembri xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator