SAL8140, Act: R°14.1 (19 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°14.1  
Act
Date: 1470-07-06

Transcription

2019-10-12 by Dominique Van Daele
It(em) nae dien dat jan van babilonien als gheleydt totten goeden have/
ende erve jannes vanden hove zone wijlen jans voe(r) de tenue(r) van scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) spreken(de) van ii rijd(er)s oft weerde dair voe(r) in ande(re)n goede(n)/
ghelde lijfpen(sien) ten live joffr(ouwe) lijsbetten meeus ende andries de hont huers/
na(tur)lex soens op heden met rechte hadde doen dachdoen den voirs(creven) jannese vande(n)/
hove die hen ongebruyck dede aen die goede h(ier) ond(er) besc(re)ven zond(er) den/
voirs(creven) janne van babilonien sine(n) dueghdelijken ghebreken voirs(creven) te vernueghen/
Inden yertsen de h(er)berghe gheheet(n) den wyldeman met hue(re)r toebehoirte(n) It(em)/
ii rinssche gul(den) erf(lic) op huys ende hoff meest(er) m(er)tens joes ghelege(n) opde/
voere It(em) huys ende hoff ghelegen inde steenstrate opde dijle bijde steenbrugge/
naest den goeden claes m(er)chant It(em) eene(n) rinssche(n) gul(den) erf(lic) op huys en(de)/
hoff wijlen jacops van muysen(en) nu henr(ix) hanckaert ghelegen inde scrij(n)strate/
It(em) huys ende hoff ghelegen te halen xii bedden mette(n) met hue(re)n toebehoirte(n)/
een doziene zilve(re) schalen iii p(er)den It(em) noch inden wildeman xxiiii bedde(n)/
It(em) een doziene eeren potten Ende de voirs(creven) jannes ten selve(n) daghe va(n)/
rechte niet come(n) en es ende de vorste(r) die hem dach ghedaen hadde aengehoirt/
sijnde soe hebben de scepen(en) van loven(e) t(er) mamissen smeyers ghewijst voir/
een vo(n)nisse datme(n) den voirs(creven) janne van babilonie(n) vanden voirs(creven) goede(n) houde(n)/
sal in sine(n) beleyde alsoe verre dat noch voir hen come(n) es cor(am) roelofs oppend(orp)/
pynnoc wynghe lynden julii vi[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator