SAL8140, Act: R°14.2 (20 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°14.2  
Act
Date: 1470-07-09

Transcription

2019-10-17 by Dominique Van Daele
It(em) olivier coels volde(r) in p(rese)nc(ia) (et)c(etera) heeft geloeft meester arnde/
vanden bossche een bedevaert tons(er) liever vrouwen te nyseele/
en(de) den wech d(aer) aen te neme(n) en(de) te doene bi(n)ne(n) viii daghen nae dat/
hij des van h(ere)n buridane robosch prieste(r) en(de) ja(n)ne knoep zame(n)tlic/
v(er)maent en(de) v(er)socht sal worden en(de) d(aer) af goede waerh(eit) te bringhen/
nae den rechte d(er) stad van loeven(e) oft des vors(creven) meest(er) arnts goede(n)/
moet te gecrigene alse voe(r) de bet(er)nisse va(n) alsulk(er) quetsue(re)n als de/
vors(creven) olivier den vors(creven) meest(er) arnde gedae(n) en(de) gegeve(n) heeft en(de) voert/
geloeft den meest(er) vand(er) quetsue(re)n te contente(re)n en(de) te v(er)nuege(n) t(er) stont/
sond(er) cost meest(er) arnts vors(creven) en(de) mids tgene des vors(creven) is heeft de/
vors(creven) meest(er) arnd gekint en(de) gelijt dat h(ier) af tussce(n) hem en(de) den vors(creven)/
olivier eene(n) gewarigen peys gemaect is en(de) geslote(n) alsoe v(er)re/
hem dat en(de) sine(n) p(er)soen dat aengaen mach geloven(de) de selve/
meest(er) arnt r(e)nu(n)cians (et)c(etera) den vors(creven) oliviere uut ocsuyne d(aer) af/
behoudelic den voldoene vand(er) bedev(ar)t en(de) afdoene va(n)de(n) meest(er) vand(er)/
quetsue(re)n ne(m)m(er)meer aentespreke(n) cor(am) vos lynden wynghe lynden/
julii ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator