SAL8140, Act: R°141.2 (245 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°141.2  
Act
Date: 1471-01-02

Transcription

2020-10-26 by Dominique Van Daele
It(em) es den voirs(creven) scepen(en) brief bekent den voirs(creven) tielma(n)ne in meerd(er)/
vesticheid(en) van alsulken ii rinssche gul(den) erfl(ick) alse de selve tielman opde(n)/
heden [leste(n) dach van decemb(ris) lest lede(n)] teghen den voirs(creven) jannese ghecocht ende ghecreghen heeft op een/
huys ende hoff met eene(n) eeussele ende lande dair toebehoren(de) houden(de)/
tsame(n) iii dach(mael) den selve(n) ja(n)nese toebehoren(de) ghelegen te libbeke gelijck/
den scepen(en) brief voir scepen(en) van libbeke d(aer) opghemaect volcomelijck/
uutwijst Ende soe es vurw(er)de al eest alsoe dat de selve tielman/
d(aer) af dobbel brieve heeft elken spreken(de) van ii rinssche gul(den) erfl(ick) dat/
nochtan de voirs(creven) ja(n)nes en(de) sijn h(er) erve(n) en(de) naecomelinge(n) gestaen/
sullen met eens des jairs ii rinssche gul(den) te ghestane te betalen(e)/
Behoud(elijck) hem sijn behulp met welken brieve dat hem sal ghelieven/
sond(er) fraude ende arghelist cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator