SAL8140, Act: R°150.1 (258 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°150.1  
Act
Date: 1471-01-14

Transcription

2020-11-06 by Dominique Van Daele
It(em) henric vanden borne gehete(n) vand(er) perssen en(de) jaq(ue)mair vande(n) borne/
sijn sone in p(resen)c(ia) d(er) scepen(en) van loven(e) gestae(n) hebbe(n) gehuert en(de) bekint/
dat sij gehuert hebbe(n) tegen wout(ere)n va(n) vlaende(re)n vetwarier een/
wijnpersse mette(n) huyse d(aer) toe behoe(re)nde gelege(n) te wave(r) tussche(n) dand(er)/
goede des vors(creven) wout(er)s aen deen zijde en(de) de goede he(n)rix de bock/
aen dand(er) zijde It(em) eene(n) bog(ar)t naest d(er) vors(creven) persse(n) gelege(n) geheten/
cappelot It(em) ii stucke(n) wijng(ar)ts d(aer) af deen gelege(n) is bide(n) wijng(ar)t des/
jonch(er)en van wavre en(de) dand(er) stucke es gelege(n) opde(n) tzolheye Te/
houde(n) en(de) te hebbe(n) van opde(n) dach va(n) hede(n) eene(n) t(er)mijn va(n) ix jaren/
lanc due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel volgen(de) elx jaers dae(re)n/
bynne(n) voe(r) en(de) o(m)me thien clinck(ar)de te wete(n) xiiii stuv(er)s voir elken d(er) selv(er)/
clinck(ar)de gerek(ent) alle jae(re) sint andriesmisse apostels te bet(alen) en(de) te/
loven(e) te leve(re)n den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde q(u)[o](libet) ass(ecutu)[m] met sulk(er) (con)dicie(n) dat/
de vors(creven) henric en(de) jaq(ue)mair sijn sone de vors(creven) persse mette(n) huyse/
jairlix den vors(creven) t(er)mijn due(re)nde op hue(re)n cost houde(n) sulle(n) va(n) wande/
en(de) va(n) dake wel en(de) loflic in goede(n) state en(de) r(e)p(ar)acie(n) en(de) desgelijx/
de vors(creven) ii stucke(n) wijng(ar)ts houden va(n) alle(n) getidege(n) en(de) behoefliken/
werke tot alle(n) behoerlike(n) tijde(n) en(de) die bi(n)ne(n) de vors(creven) ix jare(n)/
eens wel en(de) loflic ov(er)meste(n) It(em) want de vors(creven) henric vand(er)/
huer(in)gen d(er) vors(creven) goeden den vors(creven) wout(ere)n sculd(ich) bleve(n) is xv scilde/
te xiiii st(uvers) stuc Soe hebbe(n) de selve he(n)ric en(de) jaq(ue)mair vande(n) borne/
sijn sone den geloeft indi(vi)sim den vors(creven) wout(ere)n die te betale(n) te/
wete(n) deen helicht bi(n)ne(n) viii d(agen) naestcome(nde) en(de) dand(er) helicht bi(n)ne(n)/
eenre mae(n)t d(aer) nae volgen(de) q(u)[o](libet) ass(ecutu)[m] cor(am) opp(endorp) py(n)noc ja(nua)[rii] xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator