SAL8140, Act: R°156.2 (265 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°156.2  
Act
Date: 1471-01-16

Transcription

2020-11-16 by Dominique Van Daele
It(em) en sal hem de vors(creven) dond(ere) mette(n) vors(creven) scep(enen) brieve niet moge(n)/
behulpe(n) dan o(m)me d(aer) mede te(n) vors(creven) valdaghe te v(er)halene en(de) te v(er)reikene/
alsoe vele gelts als op eene(n) vrije(n) merckdach viii d(age) voe(r) oft viii d(age)/
nae s(in)t jansd(ach) bap(tis)[te(n)] naestcomen(de) tot sine(n) hoeghste(n) inde(n) core(n)huyse te lov(en)/
gegoude(n) sulle(n) hebben xii mudde(n) rogs goet en(de) paiabel met wa(n)ne/
en(de) vede(re)n wel bereit d(er) mate(n) van loven(e) gelijc me(n) dat opt r(e)gist(er)/
d(er) stat van love(n) bevi(n)de(n) sond(er) vord(er) geprae(m)t te wordene mette(n) scep(enen)/
brieve vors(creven) behoud(elijc) al w(er)t soe dat elc mudde corens hog(er) gulde/
dan ii croene(n) dat sij nochta(n) d(aer) mede gestae(n) sulle(n) cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator