SAL8140, Act: R°173.2 (295 of 468)
Search Act
previous | next
Act R°173.2  
Act
Date: 1471-02-06

Transcription

2020-12-30 by Dominique Van Daele
It(em) acht(er)volgen(de) desen opde(n) naeste(n) leste(n) dach va(n) januario heeft de p(ro)cur(eur)/
sproefsts vors(creven) t(er) p(rese)ncie(n) va(n) meest(er) peet(er)s va(n) loven(e) p(ro)cur(eur)s jans de beye(re)/
gep(ro)duceert als getuyge(n) gheerde de pilicke ja(n)ne va(n) sintruyde(n)/
gheerde ymbrechts en(de) ja(n)ne vand(er) bueken die t(er) p(rese)ncie(n) des p(ro)cur(eur)s va(n)/
ja(n)ne de beye(re) geeydt ware(n) en(de) hebben gedrage(n) en(de) getuyght ten/
heilighe(n) dat sij va(n) hue(re)n ouders gehoert hebben datme(n) den bosch va(n) wijsitt(er)t/
van ouden tijden gewoenlic es geweest te houwen(e) als den houw x jair/
out was en(de) van x jare(n) te x jare(n) Tuygen(de) voort dat sij dat selve/
alsoe gesien hebben en(de) gewete(n) en(de) oic selve dien bosch also gehouwe(n)/
eenighe van hen iiii reisen en(de) enighe van hen ii reisen en(de) tot/
desen tijden so pijnde hem de p(ro)cur(eurs) sbeyers vors(creven) zeke(re) thonisse(n) inne/
te bringene die hij in sine(n) aenleggene niet inne gebracht/
en hadde Begheerde oic teghen die getuygen en(de) huer deposicie/
te mogen reproce(re)n soe es v(er)cleert inde(n) rade dat hij mette(n)/
innneleggene vanden thoenisse v(er)mert heeft m(aer) sal moge(n)/
tegen die getuyge(n) en(de) hue(re)r deposicie(n) r(e)proce(re)n actu(m) cor(am) roelants/
tybe burg(imagistro) et aliis de (con)silio febr(uarii) vi[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-08-13 by The Administrator